Гаранция
Гаранционни условия

 • 1. Производителят предоставя гаранция за ядрото на матраците .
 • Гаранционния период е различен за различните продукти : 
 • Латекс Борд – 10 години.
 • Латекс Цип – 10 години 
 • Мемори – 10 години
 • Подматрачни рамки – 2 години.
 • 2. Производителя гарантира, че продукта ще запази функционалността си при условие, че се спазват предоставените инструкции.
 • 3. Производителя гарантира възстановяването на всички потенциални дефекти и проблеми, възникнали по време на гаранционния период. Ако производителят няма възможност да отстрани дефекта във вашия дом, продукта ще бъде възстановен в помещение на производителя. В посочения по горе случай, транспортните разходи се поемат от продавача. Отговорността на клиента се свежда до правилно и сигурно опаковане на продукта за рекламация.
 • 4. Периодът за отстраняване на дефекта е в 45-дневен срок, считано от деня на рекламацията.
 • 5. Рекламацията трябва да е изявена в писмена форма, придружена от документ за покупка и гаранционна карта  на изделието.
 • 6. Гаранцията е в сила от деня на покупката на продукта.Гаранцията отпада в следните случаи:
 • 1. Ако се установи, че с продукта е боравено неправилно
 • 2. В случаите, когато продавача не представи копие от касовата бележка и гаранционна карта с датата на продажба и печата на продавача.
 • 3. За дефекти, появили се в резултат на външно влияние/механични повреди по вина на купувача и трети лица, неправилна употреба, немарливост.